Startsida

Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Cloud används för att skapa och dela appar och visualiseringar så att du kan samarbeta med andra och ni kan upptäcka data tillsammans.

Driftsätta

Planera dina driftsättningar (endast på engelska)

För att göra mesta möjliga av din Qlik Sense-driftsättning kan du lära dig mer om arkitekturen, driftsättningsmöjligheterna, säkerhetsaspekter, loggning och licensering.

Administrera

Hantera en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Lär dig att konfigurera och hantera en Qlik Sense-webbplats med hjälp av Qlik Management Console (QMC).

Övervaka en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Qlik Management Console (QMC) innehåller ett antal appar för övervakning av systemprestanda och användning på en Qlik Sense-webbplats.

Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i dataladdningsskript och diagramuttryck för att omvandla och aggregera data. Många funktioner kan användas på samma sätt både i dataladdningsskript och diagramuttryck.