Introductiepagina

Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Cloud wordt gebruikt voor het maken en delen van apps en visualisaties, zodat u met anderen kunt samenwerken en samen gegevensontdekkingen kunt doen.

Implementeren

Uw implementaties plannen (alleen in het Engels)

U leert meer over architectuur, implementatiescenario's, beveiligingsaspecten, logboekregistratie en licentiegebruik, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw Qlik Sense-implementatie.

Beheren

Een Qlik Sense-site beheren (alleen in het Engels)

Leer hoe u een Qlik Sense-site kunt configureren en beheren via de Qlik Management Console (QMC).

Een Qlik Sense-site controleren (alleen in het Engels)

De Qlik Management Console (QMC) bevat een aantal apps voor het bewaken van de systeemprestaties en het systeemgebruik op een Qlik Sense-site.

Functies in scripts en diagramuitdrukkingen

In deze sectie worden functies beschreven die kunnen worden gebruikt in load-scripts voor gegevens en diagramuitdrukkingen om gegevens te transformeren en te aggregeren. Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in load-scripts voor gegevens als in diagramuitdrukkingen.